OM BIOENERGI

Genom att värma din anläggning med förnyelsebar bioenergi, bidrar du inte till global uppvärmning eller klimatförändringar då de kolföreningar som släpps ut vid förbränning av biobränslen är en del av ett kretslopp där de binds tillbaka i biomassan. Förutom en bättre miljö kan du räkna med att spara 65-70% av din uppvärmningskostnad jämfört med fossilt bränsle. Askan kan med fördel användas som ett naturligt gödningsmedel på såväl åkermark, odlingar, rabatter, mm. Svenska biobränslen är till största delen restprodukter från skogsindustrier, skogsbruk och jordbruk. För mer info, kontakta oss.


Hjo Värmeteknik AB | Hagavägen 9 | 518 40 Sjömarken | T: +46 (0)33 15 04 70 | E: info@lindquistheating.se |Info om Cookies