Hjo Värmeteknik AB är ett företag som idag ägs av Lindquist Heating AB.
Vi har 30 års erfarenhet av VVS, energi- och värmeteknik. Vi har den svenska agenturen för biobränslepannor från REKA, KSM Stoker och Bio Mobitek.

Vi offererar pannanläggningar från 10kW-10MW. Anläggningarna anpassas till villor, flerbostads-hus, industrier, lantbruk, skolor, fjärrvärme-cantraler m.m.

Kombinera bränsle av olika slag, såsom pellets, flis, halm eller spannmål efter pris och tillgång.