Reka har utvecklat ett elektrofilter för biobränslepannor som specifikt syftar till att avlägsna stoftpartiklar från halmförbränning.

1 produkt

Visa sidomeny