Referens Kvik Kök i Danmark KSM 500 XXL Flispanna

Referens 1

Kvik Kök i Danmark med en 500kW KSM XXL flispanna.